Moneyslave v českom preklade znamená finančný otrok – financial slavery. Ide o fetiš, v priebehu ktorého otrok odovzdáva svojmu Pánovi/Pani určitú časť svojej výplaty, platí mu/jej telefón, kupuje rôzne darčeky – jednoducho povedané vzdáva sa svojho finančného pohodlia v prospech Pána/Pani.

Pre finančného otroka je predmetom uspokojovania toto obetovanie, slúženie a ponižovanie. Finačné prostriedky, ktoré otrok odovzdáva, predstavujú akúsi daň, za ktorú on nič na oplátku neočakáva. Často sa stáva, že otrok svojho Pána/Pani pozná len z fotografie alebo webkamery a nikdy sa s ňou v skutočnosti nestretol.

Komunikácia tak prebieha len cez internet a posielaním peňazí alebo darčekov. Samotné uspokojenie otrokov nevychádza z fyzických sexuálnych praktík, ale z pocitu vlastnej submisivity a oddanosti. Príležitostne Pán/Pani svojho otroka odmení malým darčekom v podobe použitej spodnej bielizne, fotkou alebo videom. Častým darom od Pána/Pani býva aj obnosená topánka, ktorú potom otrok na dôkaz svojej podriadenosti a oddanosti olizuje.

Spolupracujeme: