Self-bondage alebo sebazväzovanie je podporná technika sebauspokojovania, ktorej cieľom je dosiahnutie prežitkov ako u bondáže. Pri selfbondage ide predovšetkým o to, že dotyčný sa sám vlastnými silami snaží nasimulovať klasickú bondage.

Kto koho vlastne zväzuje? Sám seba…

Ide o zväzovacie techniky, pri ktorých sa jedinec dokáže spútať tak, že mu neumožní samovoľné uvoľnenie alebo sa dokáže uvoľniť samostatne až po prekonaní vopred pripravených prekážok. Často dochádza tiež k využitiu tzv. časových regulátorov – napr. spútavanie oceľovými putami, kedy je kľúčik zatavený v kocke ľadu.

Ide o milostné zväzovanie, ktoré podnecuje väčší prežitok pri sexe, adrenalín a vzrušenie z obmedzenia pohybu, reči, sluchu alebo zraku. Ide o jednu z najnebezpečnejších techník BDSM.

Pokiaľ nie je venovaná dostatočná pozornosť zaisteniu vlastnej bezpečnosti, môže byť self-bondage veľmi nebezepečná. Vždy je dôležité pripraviť si aj tzv. únikový plán. Kľúč, ktorý je pripravený ako núdzový únik, by mal byť však menej, ale ľahšie dostupný, než kľúč, ktorý je využívaný v priebehu hry. Celkovo môže zásady pre bezpečné sebazväzovanie zhrnúť do piatich bodov.

5 zásad bezpečnej selfbondage

  1. Nikdy nepoužívajte náhubok, cez ktorý je ťažké dýchať. Pri pocite stresu človek dýcha rýchlejšie, a preto hrozí pridusenie.
  2. Únikový predmet (kľúč alebo nôž) umiestnite vždy do rovnakej roviny, ako ste vy sami. Aj takých 30 cm prevýšenia sa môže stať neprekonateľným. Vzdialenosť únikového predmetu zvoľte podla vlastného pocitu, na ktorú sa cítite, že dočiahnete.
  3. K pevným predmetom (nábytok, radiátor, apod.) sa nikdy nepriväzujte pevne, mohlo by sa stať, že nedočiahnete na únikový predmet.
  4. Putá je vhodné upevniť tak, aby medzi zápästia a putá šlo strčiť malíček. Pri väčšom utiahnutí môže dôjsť k rýchlemu mravenčeniu horných končatín.
  5. Nezväzujte sa tak, aby ste v núdzi neboli schopní privolať si pomoc alebo vás nikto nemohol sám nájsť.

Základné techniky zväzovania seba samého

Medzi najpoužívanejšie techniky sebazväzovania patrí sťahovacia slučka, putá, či špeciálne prsteňové zariadenie. Jednoduchá Hog–Tie technika, Super Hog–Tie technika, Prsteňová Hog–Tie, Arm–Leg technika alebo rôzne typy uzlov.

Tipy na pomôcky na bondáž

Spolupracujeme: